управител, управител, последно обновил този профил на -0001-11-30
Сливен, кв. Българка, бл.26, вх. А, , ап. 4
И на още 1 адрес в: Сливен